About Us

Vision Mission

Our Vision

VietSeeds is a non-profit organization committed to bringing EQUAL ACCESS to college education for ALL students in Vietnam.

Our graduates are the seeds who are BREAKING THE CYCLE OF POVERTY within their own families to change their lives, serving their communities, providing a new generation of ACTIVE CITIZEN and FUTURE LEADERS from diverse backgrounds, and fostering positive social changes.

Our Mission

VietSeeds invests in highly motivated students from underserved demographics. We want to empower our scholar to have rich intellectual lives, competitive and fulfilling careers, not only to become financially independent but also to be an engaging citizenship so that they can start giving back to the society.

Our Core Values

Chính trực

Tất cả thành viên của tổ chức: nhân viên, sinh viên và các đối tác của chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn cao về đạo đức. Sự minh bạch trong công tác hoạt động như là một cam kết vững chắc đối với các nhà tài trợ của chúng tôi.

Tư duy

Chúng tôi tin rằng những cá nhân tin vào tài năng của họ có thể được phát triển thông qua tinh thần làm việc chăm chỉ, chiến lược tốt và sự hỗ trợ từ người có tư duy cầu tiến – Đây là giá trị cốt lõi để chúng tôi không ngừng phát triển.

Trao quyền

Chúng tôi không cung cấp giải pháp tức thời cho các em sinh viên. Thay vào đó, chúng tôi trao quyền thông qua việc trang bị cho các em những năng lực thiết yếu để thay đổi cuộc sống của mình với các cơ hội khác nhau từ khả năng của chúng tôi. 

Cộng đồng

Chúng tôi nhận thức được rằng phát triển cộng đồng không chỉ là bổn phận, mà còn là niềm vinh dự. Điều lớn nhất chúng tôi nhận lại được là chính là lòng tốt và sự đồng cảm từ những người xung quanh. Giá trị này được chấp nhận trong các SEEDs và tất cả những người liên quan đến VietSeeds.

Ảnh hưởng

Chúng tôi tin rằng những hành động nhỏ tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi cố gắng tạo ra sự khác biệt tích cực trong mọi thứ đã đặt ra để hoàn thành, tạo ra sự ảnh hưởng trong hiện tại và và tương lai với tinh thần pay it forward.